Usluge

 • ODRŽAVANJE TRAVNJAKA
  • Košenje trave
   • Mašinsko košenje trave do (15 cm)
   • Mašinsko košenje trave do (30 cm)
   • Mašinsko košenje trave preko (30 cm)
   • Mašinsko košenje travnjaka na škarpi
   • Ručno košenje travnjaka
   • Ručno košenje korova
  • Grabuljanje trave
   • Grabuljanje pokošene trave
   • Grabuljanje trave I korova
  • Utovar I odvoz koševine
   • Utovar I odvoz koševine I korova
  • Polevanje travnjaka
   • Polevanje travnjaka crevom (ručno)
  • Grabuljanje lišća
   • Grabuljanje lišća sa utovarom I odvozom
  • Prehranjivanje travnjaka
   • Prehranjivanje travnjaka prirodnim đubrivom
   • Prehranjivanje travnjaka veštačkim đubrivom
 • IZRADA I OBNOVA TRAVNJAKA
  • Kompletna izrada travnjaka na prethodno pripremljenom terenu sa grubim I finim planiranjem, raznošenjem đubriva, setvom smeše travnog semena, zatrpavanjem semena grabuljama, valjanjem, zalevanjem I prvim košenjem.
  • Obnova ugaženog travnjaka – riljanje, grubo planiranje, raznošenje đubriva, fino planiranje, setva travnog semena, zatrpavanjem semena grabuljama, valjanjem, zalevanjem I prvim košenjem.
  • Obnova travnjaka – obnavljanje travnjaka pomoću travnog semena
 • SADNJA I ODRŽAVANJE SEZONSKOG CVEĆA
  • Kompletna sadnja sezonskog cveća
  • Vađenje procvetalog materjala sa utovarom I odvozom
  • Okopavanje sa plevljenjem I seča precvetalih cvetova sezonskog cveća sa utovarom I odvozom
  • Zalevanje cveća (crevom)
 • SADNJA I ODRŽAVANJE PERENA
  • Kompletna sadnja perena
  • Okopavanje sa plevljenjem I seča precvetalih cvetova perena sa utovarom I odvozom
  • Zalevanje perena (crevom ručno)
 • SADNJA I ODRŽAVANJE RUŽA
  • Kompletna sadnja ruža
  • Kompletna sadnja ruža puzavica
  • Orezivanje ruža sa utovarom I odvozom
  • Đubrenje ruža
  • Zalevanje ruža
  • Okopavanje ruža sa plevljenjem I sečom precvetalih cvetova sa utovarom I odvozom
  • Zgrtanje ruža
  • Odrgrtanje ruža
  • Vezivanje ruža puzavica
 • SADNJA I ODRŽAVANJE ŽIVE OGRADE
  • Vađenje stare žive ograde
  • Komplet sadnja žive ograde
  • Orezivanje motornim makazama sa utovarom I odvozom
  • Skraćivanje motornim makazama sa utovarom I odvozom
  • Okopavanje I plevljenje sa utovarom I odvozom
  • Zalevanje
  • Stresanje snega sa žive ograde
 • SADNJA, ODRŽAVANJE I NEGA ŠIBLJA
  • Komplet sadnja listopadnog šiblja
  • Komolet sadnja zimzelenog šiblja
  • Orezivanje I proređivanje šiblja sa utovarom I odvozom
  • Estetsko oblikovanje šiblja
  • Okopavanje šiblja
  • Zalevanje šiblja
 • SADNJA I NEGA PARKOVSKOG DRVEĆA
  • Sadnja sadnica visokih četinara
  • Sadnja sadnica visokih lišćara
  • Sadnja sadnica srednjih četinara
  • Sadnja sadnica srednjih lišćara
  • Presađivanje mladih sadnica (ručno)
  • Estetsko oblikovanje krune stable (niskog drveća)
  • Okopavanje sadnica
  • Seča izbojaka I zaperaka oko sadnica
  • Zalevanje sadnica (crevom ručno)
  • Stresanje snega sa četinara
 • ODRŽAVANJE ČISTOĆE
  • Pranje staza I platoa crevom (ručno)
  • Radnik na održavanje čistoće
  • Kresanje trave uz ivice staza sa utovarom I odvozom
  • Kresanje trave sa platoa, popločanih staza sa utovarom I odvozom
  • Hemijsko tretiranje trave I korova na čvrstim zastorima uz ivice staza sa uklanjanjem I odvozom
 • ČIŠĆENJE SNEGA
  • Ručno čišćenje snega sa stepenica I trotoara
  • Razbijanje leda
  • Rasipanje – razbacivanje soli
 
 
 
Designed by NM Design